Vår världs och universums ursprung

 


Hur ser universum ut och hur stort är det? Forskarna vet nu åtskilligt om hur universum uppkom. För 13,8 miljarder år sedan skapades allt som finns; tid, rum, strålning, materia och mörk energi. Efter att de första mystiska jättestjärnorna bildats skapades successivt galaxer av den typ vi själva finns i.

Från början bestod universums materia enbart av ämnena väte och helium. Men jorden och våra kroppar består ju av många andra ämnen. Hur gick detta till?

För knappt fem miljarder år sedan bildades solsystemet och vår jord ur en från början kall, kaotisk nebulosa av stoft och gas. Då var materien berikad på de tyngre ämnen som är avgörande för liv, t exc kol, syre, fosfor, järn, m fl.


Keywords: Big Bang –  Kaos – Explosion av utveckling Medvetande

© Peter Linde 2016