Mikael Strandänger

Sedan drygt tio år bedriver Mikael Strandänger en omfattande verksamhet genom det egna bolaget KulturRelation AB, som initierar, utvecklar och finansierar projekt inom vetenskap, forskning, entreprenörskap och kultur. Bland pågående projekt kan nämnas:

Global Health – beyond 2015: Ursprungligen en internationell, tvärvetenskaplig process och konferens på Stockholm Waterfront 4 och 5 april 2013 med 1 500 deltagare, uppdragsgivare Svenska Läkaresällskapet, som nu utvecklas vidare, till en början som tankesmedjan Global Health Roadmap for Sweden.

   

globalh

ForskarFredag Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen, i Sverige kallat ForskarFredag. Runt om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Den 25 september 2015 arrangeras ForskarFredag på 28 orter runt om i Sverige.

 forskarfred

Entreprenörskapsforum är en nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program, samt synliggör Sverige internationellt. Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord – forskning, nätverk och debatt.

 entreprenör

Drivhuset Sverige uppmuntrar studenter att våga ta steget till att starta och driva eget, genom att tillhandahålla coachning, utbildning (egen LOOPA-metodik) och mötesplatser för studenter och entreprenörer. Drivhuset har framgångsrikt faciliterat mer än 5 000 startups sedan 2010 och finns etablerade vid universitet och högskolor på 14 platser runt om i Sverige.

 drivhuset
MIAGI – Music is a great Investment and the Swedish Odyssey 2013, and onwards: Sida Partner Driven Co-operation-projekt mellan sydafrikanska MIAGI, Fryshuset och Lilla Akademien. Uppdragsgivare: MIAGI (pågående sedan 2012)

 

miagi

   
Under åren har Mikael haft uppdrag på regeringsnivå och varit adjungerad till nationalkommittéerna i projekten:

 

Linné 2007 - med syfte att locka fler ungdomar till naturvetenskapen och öka kunskapen om Carl von Linné och hans forskargärning.

 linne

Märkesåret 1809 - med mål att lyfta fram relationen Sverige - Finland, från historisk till nutid.

 markesaret

Raoul Wallenberg 2012 - med syfte att belysa Raoul Wallenbergs gärning och betona vikten av personligt ansvar och mod, samt peka på möjligheten för varje människa att göra skillnad.

 raoul

   
 

 

 

© Peter Linde 2016